Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16201 - 16300 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16201. Kata Bošnjak 29/04/1888 ž Franjo Marija Gregorović 290
16202. Ivan Kedačić 06/05/1888 m Ilija Petra Mišković 236 Purakini
16203. Andrija Babić 197608/05/1888 m Marijan Stana Vuković 398 Šumarovi
16204. Franjo Stojanović 10/05/1888 m Ivo Agata Babić 205
16205. Ivan Kopić 10/05/1888 m Antun Lucija štivić 218 Dudini
16206. Ivana Stojanović 196213/05/1888 ž Mijo Ruža čivić 152 Pavini
16207. Ivan Babić 194715/05/1888 m Jakob Manda Knežević 85
16208. Marijan Stivaničević 19/05/1888 m Toma Marija Verić 71 Lisičini
16209. Ana Knežević 28/05/1888 ž Antun Lukra Verić 165 Belovi
16210. Ruža Babić 27/05/1888 ž šimo Terza Stivaničević 68 Joseilina
16211. Antun Babić 29/05/1888 m Ivan Marija Stojanović 443
16212. Ivan Majer 03/06/1888 m Mato Franca Vuković 853
16213. Antun Krnić 06/06/1888 m Blaž Sofija čivić 258
16214. Antun Babić 196709/06/1888 m Antun Lukra Babić 729 Antolovi
16215. Marija Knežević 198014/06/1888 ž Emerik Antonija Knežević 161
16216. Alojzije Lešić 13/06/1888 m Lovro Bara Stojanović 515
16217. Rozalija štivić 16/06/1888 ž Luka Matija Stojanović 811
16218. Rozalija Kopić 195717/06/1888 ž Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
16219. Fema Kopić 195524/06/1888 ž Jakob Lukra Katušić 609 pulini
16220. Petar Kedačić 27/06/1888 m Stjepan Marija đančević 438 Spaini
16221. Ana Verić 20/07/1888 ž Mijo Ruža Verić 370 Ivančevi
16222. Manda Stojanović 21/07/1888 ž Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
16223. Ruža Stojanović 30/07/1888 ž Josip Kata Knežević 289
16224. Lovro Kedačić 194608/08/1888 m Lovro Eva Biuklić 697
16225. Ana Gregorović 196016/08/1888 ž šimo Martina Kedačić 840 Bonini
16226. Elizabeta Horvat 16/08/1888 ž Ivan Marija Osvald 0
16227. Bara Kotorac 18/08/1888 ž Josa Matija Stojanović 407 Kotorčevi
16228. Anka Kopić 20/08/1888 ž Adam Marija Gregorović 212 Karlićevi
16229. Stanko Terzić 29/08/1888 m Pavo Amalija Vuković 97
16230. Marija Knežević 06/09/1888 ž šimo Kata Martinović 604 Stankovi
16231. Mato Babić 09/09/1888 m Marko Marija Katušić 617
16232. Mato Kopić 18/09/1888 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
16233. Elizabeta Vrtarić 27/09/1888 ž Ivan Ana Mihajlović 297
16234. Franjo Babić 196601/10/1888 m Mijo Ana Gregorović 474
16235. Marija šneberger 02/10/1888 ž Josip Marija čivić 698
16236. Marko Bikić 09/10/1888 m Nikola Matijka Gabrilović 0
16237. Terezija Fekete 10/10/1888 ž Katarina Fekete 0
16238. šimun Babić 21/10/1888 m Stanko Ivka Stojanović 249 Strameštrovi
16239. Martin čivić 21/10/1888 m Antun Bara Babić 223 Blaževi
16240. Kata Petričević 197224/10/1888 ž Ivan Fema Babić 396 Nedini
16241. šimun Kopić 197227/10/1888 m Lovro Lukra čivić 219 Rokića
16242. Marijan čivić 09/11/1888 m Ivan Manda Vuković 449 davidovi
16243. Emilija Mihaljević 12/11/1888 ž Naum Eva Pralick 0
16244. Kata Ilišević 16/11/1888 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
16245. Kata Babić 19/11/1888 ž Mijo Marija Babić 68 Joseilina
16246. Kata Verić 197321/11/1888 ž Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
16247. Kata Kopić 21/11/1888 ž Franjo Anka Gregorović 192
16248. Andrija Kopić 27/11/1888 m Grgur Franjka Mišković 169
16249. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
16250. Tomo Dominkuš 10/12/1888 m Fabijan Ivka Jablanac 0
16251. Kata čivić 195625/12/1888 ž Ivo Terza Kopić 124 Puzini
16252. Marija čivić 31/12/1888 ž Mijo Matija živković 151 Mijaljevi
16253. Antun Stivaničević 05/01/1889 ž Mato Janja Kopić 532 Anđini
16254. Marija Lešić 197505/01/1889 ž Grga Kata čivić 631
16255. Antun šagodić 07/01/1889 m Martin Margareta Beizendorf 0
16256. Mara Katušić 12/01/1889 ž Ivo Manda Katušić 89 Bajkanovi
16257. Marija Stojanović 12/01/1889 ž Franjo Matija Verić 440 domenikini
16258. Pavao Kedačić 20/01/1889 m šimo Ruža Vuković 438 Spaini
16259. Ivan Stojanović 27/01/1889 m Mato Marija štivić 205
16260. Josip Radosavljević 26/01/1889 m Pavao Marija đorđević 0
16261. Marija Stojšić 01/02/1889 ž Marijan Ana Babić 835
16262. Matilda Leninger 01/02/1889 ž Viktor Julijana Blažek 202
16263. Matija Vuković 09/02/1889 ž Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
16264. Matija Vuković 13/02/1889 ž Silvester Marija Bačić 567
16265. Matija Vuković 14/02/1889 ž Marijan Anka Milošević 817
16266. Matija Lešić 20/02/1889 ž Fabijan Kata Knežević 103 Čikića
16267. Matijka Kopić 20/02/1889 ž Jakob Marija Vlaović 421 Karlićevi
16268. Matijka Kedačić 24/02/1889 ž Stjepan Ivica Babić 16
16269. Mato Kopić 26/02/1889 m Emerik Kata Stojanović 212 Karlićevi
16270. Franca Terzić 04/03/1889 ž Mato Ivka Vuković 169
16271. Marija Kopić 10/03/1889 ž Bono Aga Babić 371
16272. Marija Matić 197011/03/1889 ž Bartol Ivka Ilišević 234
16273. Marija Gregorović 11/03/1889 ž Ilija Kata Gregorović 363 bibini
16274. Marija Matić 197015/03/1889 ž Ilija Lukra đaković 479 Drozdovi
16275. Josip Mišković 14/03/1889 m Mijo Franjka Vuković 453 Aleksini
16276. Josip Lešić 17/03/1889 m Grga Bara Kokanović 5 Leškovi
16277. Ilija Kopić 196523/03/1889 m Martin Eva čivić 346 Pranjini
16278. đuro Kutuzović 195209/04/1889 m Ivan Katarina Vincetić 14
16279. đula Babić 11/04/1889 ž Ivan Klara Babić 618
16280. Kata Babić 16/04/1889 ž Ivo Stana Verić 602 Joseilini
16281. đula Kopić 196618/04/1889 ž Jakob Marija Verić 340 Uvalini
16282. đuro Pfaff 19/04/1889 m Miroslav Lukra Verić 408
16283. đuro Lešić 22/04/1889 m Stjepan Franjka Kedačić 104
16284. Kata Babić 26/04/1889 ž Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
16285. Kata Babić 18/05/1889 ž Imra Aga Stojšić 337 Brečkovi
16286. Manda Matić 05/06/1889 ž Emerik Marija Stivaničević 95
16287. Manda Babić 197207/06/1889 ž Tomo Franjka Vuković 392 Brdarovi
16288. Antun Bencek 198208/06/1889 m Ilija Marija Otenheimer 0
16289. Antonija Knežević 195810/06/1889 ž Blaž Klara Kopić 839
16290. Antun Milošević 10/06/1889 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
16291. Antun Vuković 196513/06/1889 m Adalbert Marija 0
16292. Marija Babić 196822/06/1889 ž Josip Kata Vuković 392 Brdarovi
16293. Ruža Kopić 02/07/1889 ž šimo Marija Babić 343 Baninovi
16294. Bara Stojanović 196410/07/1889 ž Marijan Kata šarčević 204 Andrićevi
16295. Ilija Salaj 196512/07/1889 m đuro Julka Kolin 0
16296. Franjka žutić 28/07/1889 ž đuro Martina Vuković 293
16297. Lovrinac Knežević 196529/07/1889 m Mijo Manda Lešić 247 Stankovi
16298. Andrija Petričević 30/07/1889 m Martin Filipina Gregorović 119 Nedini
16299. Kata Vuković 05/08/1889 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
16300. Marija Stojanović 197606/08/1889 ž žaverije Ruža Matić 204 Andrićevi