Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16401 - 16500 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16401. Matijka Verić 12/02/1891 ž Mijo Ruža Verić 370 Ivančevi
16402. Matijka Verić 196714/02/1891 ž Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
16403. Mato Stojanović 14/02/1891 m Joso Kata Knežević 289
16404. Jozija Krnić 28/02/1891 ž Blaž Sofija čivić 258
16405. Josip Matić 01/03/1891 m Valeta Lukra Kedačić 36
16406. Marija Babić 02/03/1891 ž Ivo Janja šokčević 68 Joseilina
16407. Grga Stojanović 09/03/1891 m žaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
16408. Franca čivić 10/03/1891 ž Andrija Marija Babić 702
16409. Stana Stojanović 15/03/1891 ž Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
16410. Manda šagodić 16/03/1891 ž Martin Marija Reisendorf 0
16411. Josip Stojanović 196118/03/1891 m Mato Marija štivić 205
16412. Ivan Salaj 19/03/1891 m Stjepan Roza čizmalija 0
16413. Eva Babić 19/03/1891 ž Jakob Manda Knežević 85
16414. Jozija Kutuzović 19/03/1891 ž Ivan Kata Vincetić 14
16415. Marija Ilišević 25/03/1891 ž Marko Ivka Mišković 584
16416. Franjka Dubrovčević 30/03/1891 ž Marija Dubrovčević 0
16417. đuro Vuković 194704/04/1891 m Ivo Stana Vuković 19 Marčićevi
16418. Marija Bošnjak 04/04/1891 ž Franjo Marija Gregorović 290
16419. đuro Kopić 196205/04/1891 m Luka Marija Matić 528 Pranjini
16420. đurđa Kedačić 06/04/1891 ž Gašpar Kata Vuković 293
16421. Ruža štivić 197110/04/1891 ž Luka Matija Stojanović 811
16422. đuro čivić 197412/04/1891 m Bartol Bara Mišković 449 davidovi
16423. đula Verić 10/04/1891 ž živko Martinka Babić 388 Ivančevi
16424. đuro Kopić 16/04/1891 ž Marko Lukra Gregorović 343 Baninovi
16425. Ivan Stojanović 195306/05/1891 m Antun Lukra Vuković 154
16426. Ivan Stivaničević 196219/05/1891 m Tomo Marija Verić 71 Lisičini
16427. Filip Knežević 21/05/1891 m Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
16428. Bara Kopić 197526/05/1891 ž Franjo Ana Gregorović 192
16429. Mato Babić 28/05/1891 m Martin Pola Gregorović 177 Pulini
16430. Josip Bule 11/05/1891 m Josip Ana šimunović 0
16431. Ivo Stojanović 14/06/1891 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
16432. Ivan Petričević 15/06/1891 m Antun Marija Lešić 213 Blažićevi
16433. Alojzije Leskovac 18/06/1891 m Antun Marija Ergotić 0
16434. Alojzije Katušić 20/06/1891 m Ivan Manda Katušić 89 Bajkanovi
16435. Petar Ott 28/06/1891 m Ivan Franca Slobođanac 551
16436. Ana Kotorac 19/07/1891 ž Ivan Marija Janković 22 Kotorčevi
16437. Ana Vuković 197221/07/1891 ž Ivan Kata Vuković 328 Bubanovi
16438. Ivan Verić 196023/07/1891 m Josip Aga Kopić 166
16439. Bartol Stojanović 25/07/1891 m Mijo Bara čivić 152 Pavini
16440. Ignjo Babić 27/07/1891 m Ivo Klara Babić 618
16441. Stjepan Kedačić 01/08/1891 m živko Eva Lučić 237 Purakini
16442. Marija čivić 194901/08/1891 ž šimo Ruža Stažić 353 Rusovi
16443. Stjepan Komora 191803/08/1891 m Mijo Kata Bošnjak 268
16444. Marija Verić 196707/08/1891 ž Ivo Ruža Kopić 689
16445. Marija Babić 13/08/1891 ž Marko Mara Katušić 617
16446. Bartol Kopić 195013/08/1891 m Antun Ivica Stojanović 24 Ulini
16447. Stjepan Stojšić 20/08/1891 m Adam Lukra Stojanović 102 Stošića
16448. Bartol Ilišević 23/08/1891 m đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
16449. Ivan Kotorac 25/08/1891 m Petar Kata Stojanović 407 Kotorčevi
16450. Ivan Kedačić 29/08/1891 m Stjepan Ivica Babić 16
16451. Rozalija Mišković 196830/08/1891 ž Mijo Franca Vuković 453 Aleksini
16452. Marijan Babić 06/09/1891 m Tomo Franca Vuković 392 Brdarovi
16453. Mato Petričević 06/09/1891 m Ivo Fema Babić 396 Nedini
16454. Mirko čagljević 15/09/1891 m Stjepan Kata Kessegy 0
16455. Marija Babić 17/09/1891 ž Ivan đula Milošević 743
16456. Mijo Kopić 195222/09/1891 m Grga Franca Mišković 669 Pranjini
16457. Terezija Salaj 24/09/1891 ž đuro Julka Kovlin 0
16458. Franjo Vuković 195229/09/1891 m Adam Ana Kedačić 11 Bubanovi
16459. Franca Kedačić 04/10/1891 ž Ilija Petra Mišković 236 Purakini
16460. Franca Stojanović 03/10/1891 ž Pavao Ceca Vuković 463 Grgoševi
16461. Franjo Babić 05/10/1891 m Mato Anka Stojanović 342 Gabričini
16462. Franjka Kopić 07/10/1891 ž šimo Marica Kopić 549 Pranjetini
16463. Franca Knežević 196607/10/1891 ž Mijo Janja đaković 387
16464. Slavko Dahm 196812/10/1891 m Mato Matilda šagodić 296
16465. Nikola Much 14/10/1891 m Nikola Terezija Kassler 0
16466. šimo Lešić 21/10/1891 m Mato Bara Kopić 397 Kimalovi
16467. Katarina Dahm 22/10/1891 ž šimo Kata Zimmer 2 Čobić
16468. šimo Stojanović 26/10/1891 m Franjo Matijka Verić 440 domenikini
16469. Kata Verić 194827/10/1891 ž Ilija Mara đaković 174 Šmitovi
16470. Martin Vuković 30/10/1891 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
16471. Franjo šokčević 31/10/1891 m Stjepan Kata Vuković 57
16472. Imra Stojanović 01/11/1891 m đuro Luca Stojanović 215 Đurini
16473. Mijo Džapo 02/11/1891 m Marija Džapo 0
16474. Regina Stern 04/11/1891 ž Aleksander Eleonora Low 0
16475. Emilija Stern 04/11/1891 ž Aleksander Eleonora Low 0
16476. Andrija đaković 05/11/1891 m Vinca Marija Stojšić 435
16477. Marija Kutuzović 03/12/1891 ž Franjo Evica Lešić 0
16478. Marijan Gregorović 07/12/1891 m đuro Franca Kopić 543
16479. Tomo Kopić 12/12/1891 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
16480. Stjepan Kopić 25/12/1891 m Lovro Lukra čivić 219 Rokića
16481. Marijan Stivaničević 02/01/1892 m Mato ? Lučić 532 Anđini
16482. Ivo Knežević 196513/01/1892 m Franjo Kata živić 247 Stankovi
16483. Mato Kedačić 20/01/1892 m Andrija Kata Kotorac 324 Pinjakovi
16484. Matijka štivić 24/01/1892 ž Mato Manda Gregorović 501
16485. Marija Vuković 25/01/1892 ž Grga đula Petričević 422 Tomića
16486. Marijan Babić 01/02/1892 m Mijo Marica Babić 68 Joseilina
16487. Ivo Kopić 03/02/1892 m đuro Kata Babić 59
16488. Ivo Stojšić 06/02/1892 m Luka Lukra Knežević 355
16489. Ruža Stivaničević 12/02/1892 ž Bartol Ana Babić 797
16490. Matijka Verić 14/02/1892 ž Antun Luca Kopić 855 basuljevi
16491. Matijka Stivaničević 15/02/1892 ž Adam Marija Garčetić 72
16492. Matijka Knežević 196015/02/1892 ž Lazar Eva Kovačević 180 Matijaševi
16493. Mato Ilišević 18/02/1892 m Ilija Janja Knežević 138 Glišini
16494. Matijka Babić 18/02/1892 ž Martin Franca Bačić 692 markovi
16495. Matija Vuković 21/02/1892 ž Pero Martinka Krnić 661 lazini
16496. Mato Knežević 194823/02/1892 m Mijo Manda Lešić 247 Stankovi
16497. Mato Gregorović 197424/02/1892 m Ilija Kata Gregorović 363 bibini
16498. Josip Verić 04/03/1892 m Josip Marija Bošnjak 854
16499. Kata Kedačić 06/03/1892 ž đuro Eva Biuklić 697
16500. Jozija Kotorac 13/03/1892 ž Josa Matijka Stojanović 407 Kotorčevi