Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16501 - 16600 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16501. Jozija Vuković 195819/03/1892 ž Ivo Stana Vuković 19 Marčićevi
16502. Stjepan Stojšić 21/03/1892 m Joso Anka Stojanović 407 Kotorčevi
16503. Franca Katušić 195121/03/1892 ž Gabro Marija Ilišević 29 Rvatovi
16504. Ivan štivić 23/03/1892 m Ilija Lukra Knežević 31
16505. Mato Matić 23/03/1892 m Imra Marija Stivaničević 35
16506. Manda Kopić 26/03/1892 ž Franjo đula Knežević 401
16507. Bara štivić 27/03/1892 ž David Marija Verić 122 Zečevi
16508. Mijo Katušić 31/03/1892 m Ivan Kata Knežević 242
16509. Kata Kopić 196513/04/1892 ž Jakob Lukra Katušić 609 pulini
16510. Ivo Lešić 13/04/1892 m Ivo Marija Lešić 239
16511. Franca Vuković 18/04/1892 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
16512. đula Kopić 197119/04/1892 ž Andrija Luca štivić 218 Dudini
16513. đuro Verić 196219/04/1892 m Luca Verić 549 Pranjetini
16514. đuro Kopić 18/04/1892 m Mitar Marija Kopić 244
16515. Marko Frković 25/04/1892 ž Mato Ruža Novačić 0
16516. Jakob Leninger 25/04/1892 m Viktor Julijana Blažek 202
16517. Andrija Bačić 29/04/1892 m Josip Bara Knežević 574 šmitovi
16518. Ivica Knežević 09/05/1892 ž Ivo Kata Knežević 92
16519. Antun Barišić 18/05/1892 ž Antun Marija Lončarević 316
16520. Alojzija Barišić 18/05/1892 ž Antun Marija Lončarević 317 Todorovi
16521. Marija Vuković 20/05/1892 ž Blaž Jela Vuković 165 Belovi
16522. Anka Stojanović 24/05/1892 ž Fabijan Janja Lešić 861 ćaini
16523. Matijka Knežević 25/05/1892 ž Blaž Mara Vuković 165 Belovi
16524. Ana Babić 26/05/1892 ž Jakob Manda Knežević 874 senkovi
16525. Marija Babić 01/06/1892 ž Stanko Ivica Stojanović 249 Strameštrovi
16526. Anka Kedačić 196502/06/1892 ž šimo Ruža Vuković 438 Spaini
16527. Petar Stojanović 26/06/1892 m Stjepan Janja Kedačić 513 Katačini
16528. Ilija Lešić 197327/06/1892 m Stjepan Franca Kedačić 104
16529. Lovro Vuković 196409/07/1892 m đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
16530. Ilija Babić 14/07/1892 m šimo Eva Knežević 68 Joseilina
16531. Marija Katušić 21/07/1892 ž Ivan Manda Katušić 89 Bajkanovi
16532. Eva Vuković 27/07/1892 ž Marija Vuković 430
16533. Marija čivić 31/07/1892 ž Antun Manda Knežević 34 Šakini
16534. Marija Komora 12/08/1892 ž Mijo Kata Bošnjak 268
16535. Emilija Konjarević 198112/08/1892 ž Martin Marija čivić 323
16536. Ivan Miler 13/08/1892 m Reza Miler 0
16537. Stjepan Gregorović 17/08/1892 m Mijo Stana Vuković 553
16538. Stjepan Stojšić 16/08/1892 m Ilija Marija Babić 835
16539. Anka Matić 19/08/1892 ž Bartol Ivica Ilišević 234
16540. Matijka Babić 10/09/1892 ž Luka Anka Knežević 337 Brečkovi
16541. Matijka Lešić 14/09/1892 ž Ilija Marija Petričević 250
16542. Matijka Lešić 12/09/1892 ž Gabro Marija Vuković 393 Drcini
16543. Mijo Stojanović 17/09/1892 m đuro Franca Ilišević 155
16544. Franjka Stojanović 14/09/1892 ž Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
16545. Franjka Knežević 24/09/1892 ž Antun đula Terzić 607 Adamčićevi
16546. Franjo Gregorović 30/09/1892 m Andrija Matijka Katušić 535 Baninovi
16547. Marija Matić 196707/10/1892 ž Luka Franjka Stivaničević 833
16548. Kata Kutuzović 198516/10/1892 ž Ivan Kata Vincetić 14
16549. Kata Terzić 195526/10/1892 ž Pavao Ljubica Vuković 881
16550. šimo Vuković 28/10/1892 m Alda Mara čivić 332 Markičini
16551. Kata Babić 28/10/1892 ž Ivo Terza Mihić 374
16552. Dragutin Knežević 196931/10/1892 m Marijan Marija Veber 634
16553. Imra Ilišević 194704/11/1892 m Marko Marga Benaković 58
16554. Luka Milošević 15/11/1892 m Mitar đurđa Petričević 7
16555. Marija Vuković 18/11/1892 ž Antun Eva štivić 12 Čepretići
16556. Kata Kutuzović 197818/11/1892 ž đuro Terezija Pauk 313
16557. Andrija Krnić 27/11/1892 m Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
16558. Bara Lešić 02/12/1892 ž Joso Marija Gregorović 24 Ulini
16559. šimo šokčević 04/12/1892 m Joso Mara Taranić 57
16560. Marijan Knežević 197008/12/1892 m Antun Eva Kopić 247 Stankovi
16561. Elizabeta Jerković 198511/12/1892 ž Milan Emilija šadek 380
16562. Lucija Stojanović 198512/12/1892 ž Antun Lukra Vuković 154
16563. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
16564. Maija Babić 31/12/1892 ž Mato Kata Knežević 383 Frćkovi
16565. Antun Petričević 195501/01/1893 m Luka Marija čivić 439 Nedini
16566. Valeta čivić 02/01/1893 m Ivo Petra čivić 151 Mijaljevi
16567. Marija Stojanović 196814/01/1893 ž Mijo Bara čivić 152 Pavini
16568. Fabijan Vuković 18/01/1893 m Silvester Marija Bačić 563
16569. Franjo Stojšić 18/01/1893 m Adam Lukra Stojanović 102 Stošića
16570. Pavao Verić 21/01/1893 m šimo đula Katušić 433 Ivančevi
16571. Marijan Babić 197928/01/1893 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
16572. Ivan Lang 30/01/1893 m Pavao Ana Ingluckhofer 0
16573. Ivo Gregorović 04/02/1893 m Mijo Marija Užarević 43 Matini
16574. đula Babić 04/02/1893 ž Joso Marija Babić 864 šapilovi
16575. Valeta Knežević 197009/02/1893 m Lazar Eva Kovačević 180 Matijaševi
16576. Matijka Knežević 09/02/1893 ž Alojzije Kata Babić 247 Stankovi
16577. Lukra Vuković 196428/02/1893 ž Gabro Marija štivić 199 Davidovi
16578. Ana Lešić 07/03/1893 ž Fabijan Kata Knežević 103 Čikića
16579. Grga Stojšić 195809/03/1893 m Marijan Ana Babić 835
16580. Marija Kotorac 195511/03/1893 ž Petar Kata Stojšić 407 Kotorčevi
16581. Josip čivić 17/03/1893 m Bartol Bara Mišković 449 davidovi
16582. Gabro čivić 17/03/1893 m Bartol Bara Mišković 449 davidovi
16583. Pola čivić 197131/03/1893 ž Ivan Manda Vuković 449 davidovi
16584. Mato Stivaničević 01/04/1893 m Grga Marija šokčević 41 Orkini
16585. Pavao Babić 195406/04/1893 m Imra Aga Stojšić 337 Brečkovi
16586. Martinka Knežević 12/04/1893 ž Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
16587. Marijan Gregorović 14/04/1893 m šimo Martinka Kedačić 299 Andrićevi
16588. Marko Gregorović 15/04/1893 m šimo Lukra Stojanović 96 bibini
16589. đuro Kopić 21/04/1893 m Antun Marija šuvaković 80
16590. Marija Petričević 196921/04/1893 ž Martin Filka Kopić 119 Nedini
16591. Manda Stojanović 25/04/1893 ž Stjepan Ruža Babić 153 Kundrini
16592. Anka Kedačić 27/04/1893 ž Ilija Petra Mišković 236 Purakini
16593. Klara Babić 198928/04/1893 ž Ivo Marija šokčević 0
16594. Jakob Stivaničević 195929/04/1893 m đuro Marta Kopić 47 Anđini
16595. Jakob Babić 30/04/1893 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
16596. Franca Babić 30/04/1893 ž Petar Ruža Terzić 575 Pejini
16597. Ivo Kedačić 15/05/1893 m Roko Ana Vuković 393 Drcini
16598. Ana Pfaff 18/05/1893 ž Miroslav Lukra Verić 408
16599. Ivica Lešić 23/05/1893 ž Mijo Marija Vlaović 695 Ružića
16600. Ana Verić 18/05/1893 ž Ilija Marija đaković 174 Šmitovi