Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16701 - 16800 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16701. Marija Frković 12/05/1894 ž Mato Ruža Novačić 0
16702. Antun Katušić 26/05/1894 m Alda Franca Knežević 241
16703. Marija Dogan 04/06/1894 ž Petar Tonka Pandžić 0
16704. Antun Kopić 196910/06/1894 m Jakob Franca Stivaničević 381 Župarini
16705. Ana Kopić 13/06/1894 ž Josip Marija Labrtić 386
16706. Marija Kopić 13/06/1894 ž Josip Marija Labrtić 386
16707. Ana Kopić 15/06/1894 ž Petar Luca Verić 549 Pranjetini
16708. Marija Terzić 197217/06/1894 ž Pavao Ljubica Vuković 97
16709. Pavo Stojanović 19/06/1894 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
16710. Ivan Stivaničević 197426/06/1894 m Mato Franca Lučić 532 Anđini
16711. Marija Kopić 197802/07/1894 ž Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
16712. Ljubica Vincetić 11/07/1894 ž Blaž Marija Mikinčić 0
16713. Ilija Stojšić 13/07/1894 m Josip Anka Stojanović 102 Stošića
16714. Ilija Vuković 17/07/1894 m Mato Eva Katušić 661 lazini
16715. Anka Vuković 195820/07/1894 ž Ivo Stana Vuković 19 Marčićevi
16716. Eva Filipović 21/07/1894 ž Pavao Agata Ognjinac 0
16717. Jakob Kedačić 23/07/1894 ž šimo Ruža Vuković 438 Spaini
16718. Franjo Knežević 29/07/1894 m Ivo Ana Babić 608
16719. Stjepan Gregorović 09/08/1894 m Ilija Matijka Katušić 40 Pejini
16720. Stjepan Katušić 14/08/1894 m Ilija Petra Mišković 236 Purakini
16721. Stjepan Ilišević 197015/08/1894 m Franjo Ivica Knežević 581 gluvakovi
16722. Kata Kedačić 18/08/1894 ž Ivo Ana Bule 3
16723. Ivica Stojanović 27/08/1894 ž Antun Lukra Vuković 145
16724. Ivica Lucić 14/08/1894 ž Luca 0
16725. Mato Stivaničević 03/09/1894 m Tomo Marija Verić 71 Lisičini
16726. Matijka Stojanović 05/09/1894 ž žaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
16727. Franjo Vuković 195804/09/1894 m Tomo Manda Vuković 255
16728. Franjo Kopić 05/10/1894 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
16729. Franca čivić 08/10/1894 ž Ivo Petra čivić 151 Mijaljevi
16730. Franjo Stojanović 08/10/1894 m Mijo Bara čivić 152 Pavini
16731. Antun đaković 08/10/1894 m Lovro Manda Knežević 64 Lukića
16732. Luka Vuković 11/10/1894 m šimo Marija Dimšić 311 Petrovi
16733. Manda Gregorović 13/10/1894 ž Andrija Matijka Katušić 555
16734. Reza Komora 15/10/1894 ž Mijo Kata Bošnjak 268
16735. Lukra Vuković 17/10/1894 ž đula Knežević 0
16736. Viktor šefer 02/11/1894 m Franjo Ana šomin 0
16737. Imra Knežević 03/11/1894 m Lazar Eva Kovačević 180 Matijaševi
16738. Martin Katušić 196303/11/1894 m Ilija Bara Kopić 509
16739. Imra Kopić 196505/11/1894 m Antun Luca štivić 219 Rokića
16740. Kata čivić 08/11/1894 ž šimo Ruža Stažić 353 Rusovi
16741. Bara Vuković 26/11/1894 ž Luka Marija Mišković 111 Bubanovi
16742. Eva Kutuzović 27/11/1894 ž Ivan Kata Vincetić 14
16743. Mijo šokčević 195129/11/1894 m Stjepan Kata Vuković 57
16744. Bara Krnić 02/12/1894 ž Mato Martinka Stojanović 146 Vinkovi
16745. žaverije Stojanović 197903/12/1894 m Pavao Ceca Vuković 633 korini
16746. Eva Knežević 196406/12/1894 ž Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
16747. Tomo Rajlein 12/12/1894 m Filip Marija čivić 0
16748. Adam Vuković 196617/12/1894 m Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
16749. Ivan Babić 26/12/1894 m šimo Eva Knežević 68 Joseilina
16750. Marija Kopić 31/12/1894 ž Franjo đula Knežević 610
16751. Adam Metesch 26/12/1894 m Pavao Marijana Gratz 0
16752. Marijan Stojanović 02/01/1895 ž Pavao đula Lučić 142 Domini
16753. Matija Stivaničević 196510/01/1895 ž Grga Marija šokčević 41 Orkini
16754. Marija Kopić 12/01/1895 ž Marijan Lukra Vuković 81
16755. Antun Gregorović 13/01/1895 m Lovro Matija Lešić 841
16756. Marija Kotorac 19/01/1895 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi
16757. Ljubica Golubović 19/01/1895 ž Petar Filka Lukačić 0
16758. Marija Vuković 197429/01/1895 ž Mato Manda Knežević 676 lošini
16759. Marija Stojanović 28/01/1895 ž Franjo Kata Vuković 185
16760. Marijan Krnić 30/01/1895 m Stanko Matijka Verić 21 Marušini
16761. Marija Terzić 02/02/1895 ž Marijan Matijka Ilišević 767
16762. Blaž Kedačić 03/02/1895 m Roko Ana Vuković 393 Drcini
16763. Mato Bošnjak 11/02/1895 m Franjo Marija Gregorović 290
16764. Matija Lučić 17/02/1895 ž Grga Martinka Stojanović 765 brdarića
16765. Franjka Babić 23/02/1895 ž Mijo Marija Babić 68 Joseilina
16766. Jozija Katušić 25/02/1895 ž Ivan Kata Knežević 242
16767. Manda Knežević 09/03/1895 ž Mijo Mara čivić 142 Domini
16768. Marija Vuković 197617/03/1895 ž Imra Marija Mišković 116 Ludovikovi
16769. Franjo Leninger 195631/03/1895 m Viktor đula Blažek 202
16770. Marija Katušić 05/04/1895 ž Antun Franca Gregorović 452
16771. Bara Babić 196706/04/1895 ž Stanko Ivica Stojanović 249 Strameštrovi
16772. Marija Kopić 07/04/1895 ž šimo Marija Kopić 549 Pranjetini
16773. Eva štivić 16/04/1895 ž Mato Manda Gregorović 501
16774. đuro Verić 17/04/1895 m Josip Amalija Bošnjak 856
16775. Kata Matić 23/04/1895 ž Antun Terezija Vuković 98
16776. Marko Lešić 04/05/1895 m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
16777. Ivan Kedačić 08/05/1895 m đuro Eva Biuklić 697
16778. đuro Vurdelja 24/04/1895 m Nikola Regina Eckharst 0
16779. Ivan Verić 12/05/1895 m Mato Manda Mišković 540 Ivančevi
16780. Manda Stojanović 16/05/1895 ž Ivo Bara Vuković 583
16781. Marija Terzić 18/05/1895 ž Marijan Terza Lučić 97
16782. šimo Lešić 21/05/1895 m Grga Kata čivić 631
16783. Marija šagodić 196724/05/1895 ž Stjepan Lucija Pfaff 0
16784. Kata Petričević 28/05/1895 ž Luka Marija čivić 439 Nedini
16785. Ana čivić 31/05/1895 ž Ivo Manda Vuković 449 davidovi
16786. Ana Babić 05/06/1895 ž Marijan Marija Gašparović 691 Markovi
16787. Marija Kopić 09/06/1895 ž Tomo Terza Gabrić 209 Marijančevi
16788. Manda Babić 10/06/1895 ž Mato Ana Stojanović 342 Gabričini
16789. Antun đaković 13/06/1895 m Ilija Manda Karančo 775
16790. Eva Ilišević 21/06/1895 ž Marko Marga Benaković 581 gluvakovi
16791. Ilija Knežević 195322/06/1895 m Mato Matijka Babić 167 Ivančevi
16792. Pavo Knežević 24/06/1895 m Marko Matijka Babić 605 adamčićevi
16793. Ivo Kopić 26/06/1895 m Bono Agata Babić 371
16794. Marija Vuković 27/06/1895 ž Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
16795. Stjepan Knežević 07/07/1895 m Ignja Terza Gregorović 716
16796. Ilija Lešić 10/07/1895 m Fabijan Kata Knežević 103 Čikića
16797. Marijan Kopić 197910/07/1895 m Marko Lukra Gregorović 343 Baninovi
16798. Ilija Vuković 17/07/1895 m đuro Matija Stivaničević 10 Klecini
16799. Ilija Vuković 19/07/1895 m Petar Martinka Krnić 661 lazini
16800. Ilija Ilišević 196920/07/1895 m đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi