Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16801 - 16900 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16801. Ana Petričević 25/07/1895 ž Ivo Fema Babić 396 Nedini
16802. Lovro Babić 195501/08/1895 m Stjepan Kata Kopić 336 Antolovi
16803. Lukra Kopić 18/08/1895 ž Marijan Marija Matić 759
16804. Matija Kopić 18/08/1895 ž Mitar Stana Lešić 219 Rokića
16805. Bara Nikolić 22/08/1895 ž Janko Tonka Nikolić 0
16806. Kata Vuković 197924/08/1895 ž Andrija Anđa Grgić 733 Ludovikovi
16807. Ana Salaj 196826/08/1895 ž đuro Julka Kohl 0
16808. Marijan Stojanović 29/08/1895 m Antun Lukra Vuković 145
16809. Marija Stivaničević 02/09/1895 ž Stanko Ana Pavljen 598 Lisičini
16810. Marijan Mišković 03/09/1895 m Antun Manda Ilijašević 453 Aleksini
16811. Lovro Miler 04/09/1895 m Terezija Miler 0
16812. Marija Kopić 12/09/1895 ž Jakob Marija Vlaović 521 Blažićevi
16813. Matija Mišković 17/09/1895 ž Mijo Franca Vuković 453 Aleksini
16814. Marija Gregorović 24/09/1895 ž šimo Lukra Stojanović 96 bibini
16815. Kata đaković 197825/09/1895 ž Vinca Mara Stojšić 435
16816. Mijo Krnić 27/09/1895 m šimo Matijka đaković 447
16817. Franjo Vuković 29/09/1895 m Ivo Kata Vuković 112
16818. Franjo Kedačić 30/09/1895 m živko Eva Lučić 237 Purakini
16819. Franjo Kopić 03/10/1895 m Stjepan Marija čivić 612 Ivandulini
16820. Ivan Babić 21/10/1895 m Mato Ana Vlaović 269 Joseilini
16821. šimo Dahm 197022/10/1895 m šimo Kata Mundveil 2 Čobić
16822. šimo Gregorović 28/10/1895 m šimo Martinka Kedačić 299 Andrićevi
16823. Karlo Konjarević 30/10/1895 m Martin Marija čivić 323
16824. Martinka Kedačić 06/11/1895 ž Ivo Anka Bule 3
16825. Martin Radosavljević 07/11/1895 m Antun Julka Nikolić 206
16826. Andrija Ilišević 12/11/1895 m Ilija Janja Knežević 138 Glišini
16827. Franjo čivić 20/11/1895 m Antun Manda Knežević 34 Šakini
16828. Kata Ott 28/11/1895 ž Ivan Franca Slobođanac 551
16829. Andrija Milošević 29/12/1895 m Ilija Kata Meštrić 251 Bošnjakovi
16830. Franjo Petričević 03/12/1895 m Martin Filka Gregorović 119 Nedini
16831. Bara Kopić 04/12/1895 ž Blaž Lukra Verić 209 Marijančevi
16832. Anka Verić 194711/12/1895 ž Martin Mara Babić 370 Ivančevi
16833. Eva Kopić 14/12/1895 ž Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
16834. Ruža Stivaničević 31/12/1895 ž Mato Franca Lučić 533 anđini
16835. Marija Gregorović 198517/01/1896 ž Franjo Marija Fekete 384
16836. Pavo Stojšić 198421/01/1896 m Marijan Ana Babić 835
16837. Ana Stivaničević 25/01/1896 ž Adam Marija Garčetić 72
16838. Marija Babić 16/01/1896 ž August Janja Mijić 374
16839. Marija Babić 30/01/1896 ž Petar Ruža Terzić 575 Pejini
16840. Aga Vuković 04/02/1896 ž šimo Marija Dimšić 311 Petrovi
16841. Matija Stojanović 195416/02/1896 ž Antun Marija Petričević 610
16842. Matija Gergely 06/02/1896 ž Varga Mari Kosztiu 0
16843. Matija Vuković 194817/02/1896 ž Adam Ana Kedačić 11 Bubanovi
16844. Mato Kopić 197324/02/1896 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
16845. Franjo Knežević 195603/03/1896 m Mijo Stana Zečević 162 Matokovi
16846. Grga Kopić 197810/03/1896 m Tomo Manda Knežević 0
16847. Josip Verić 13/03/1896 m Tomo Terza Babić 170 Šćepanovi
16848. Jozija Vuković 196114/03/1896 ž Grga Lukra Stojanović 416
16849. Ruža Medeš 197020/03/1896 ž Pavao Marija Grac 0
16850. Marija Lešić 23/03/1896 m Grga Bara Kokanović 5 Leškovi
16851. đuro Babić 26/03/1896 m Blaž Janja Krnić 877 šimunovi
16852. Imra Stojanović 198402/04/1896 m Franjo Kata Vuković 163 Filini
16853. đuro Vuković 197504/04/1896 m Ivo Marija štivić 570
16854. đula Lešić 194605/04/1896 ž Mijo Marija Vlaović 695 Ružića
16855. đurđa žutić 05/04/1896 ž đuro Martinka Vuković 293
16856. Marija đaković 197509/04/1896 ž Lovro Manda Knežević 64 Lukića
16857. Martin Verić 12/04/1896 m Ivo Ruža Kopić 689
16858. Kata Krnić 26/04/1896 ž Stanko Matijka Verić 21 Marušini
16859. Jakob Bačić 196101/05/1896 m Josip Kata Lešić 573 Šmitovi
16860. Marija Kopić 07/05/1896 ž Franjo Anka Gregorović 192
16861. Marija Katušić 197608/05/1896 ž Ilija Bara Kopić 509
16862. Matijka Vuković 196308/05/1896 ž Mara Vuković 817
16863. Marija Stivaničević 196310/05/1896 ž Božo đurđa Knežević 782 Jozića
16864. Franca Stojanović 13/05/1896 ž Josip Kata Knežević 829 filini
16865. Ivan Komora 15/05/1896 m Mijo Kata Bošnjak 268
16866. Antun Gregorović 19/05/1896 m Ilija Matija Katušić 40 Pejini
16867. Manda Babić 198325/05/1896 ž Bartol Marija šokčević 176 Brdarovi
16868. Stjepan Lešić 28/05/1896 m Stjepan Franca Kedačić 104
16869. Antun Verić 29/05/1896 m Mijo Ruža Verić 370 Ivančevi
16870. Pero Kutuzović 30/05/1896 m đuro Marija Pauk 313
16871. Ferdo Verić 31/05/1896 m Ilija Jozija čivić 658 Šćepaini
16872. Marija Vuković 197031/05/1896 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
16873. Manda Matić 01/06/1896 ž Luka Franca Stivaničević 833
16874. Antun Terzić 01/06/1896 m Marijan Matijka Mišković 767
16875. Antun Stojanović 06/06/1896 m Mijo Bara čivić 152 Pavini
16876. Anica Stojanović 08/06/1896 ž Mato Manda Stojanović 633 korini
16877. Kata štivić 195409/06/1896 ž Luka Matija Stojanović 811
16878. đuro Wolf 16/06/1896 m Eva Wolf 0
16879. Janja Knežević 202020/06/1896 ž Gašpar Manda čule 788
16880. Alojz Babić 197321/06/1896 m šimo Eva Knežević 68 Joseilina
16881. Pero čivić 196409/06/1896 m Ivo Petra čivić 151 Mijaljevi
16882. Paulina Leninger 28/06/1896 ž Viktor Julka Blažek 202
16883. Jakob Bošnjak 01/07/1896 m Franjo Marica Gregorović 290
16884. Ilija Babić 04/07/1896 m Ivo Marica Vuković 576
16885. Marija Knežević 04/07/1896 ž Ilija Franca Stivaničević 248
16886. Ana Kopić 197508/07/1896 ž Franjo đula Knežević 401
16887. Lovro Vuković 14/07/1896 m Lovro Kata Vuković 499 Kurjačini
16888. Ilija Kopić 17/07/1896 m đuro Marija Babić 371
16889. Marijan čivić 197921/07/1896 m Franjo Julka Korban 158 Rusovi
16890. Jakob Kutuzović 23/07/1896 m Ivša Kata Vincetić 14
16891. Manda Ercegovac 31/07/1896 ž Mijo Marija Džapo 0
16892. Klara Babić 06/08/1896 ž Ivo Klara Babić 618
16893. Ivan Kutuzović 07/08/1896 m Franjo Ema Kopić 0
16894. Lovro Katušić 10/08/1896 m Antun Franca Gregorović 452
16895. Ruža Babić 197516/08/1896 ž Ivo Marija ćosić 85
16896. Stjepan Lešić 19/08/1896 m Joso Marija Gregorović 24 Ulini
16897. Josip Bede 22/08/1896 m Ivan Ana Papp 0
16898. Mato Stojanović 31/08/1896 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
16899. Mato Lučić 02/09/1896 m Grga Martinka Stojanović 765 brdarića
16900. Ruža Stojanović 04/09/1896 ž Franjo Matija Verić 440 domenikini