Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16901 - 17000 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16901. Mato čivić 19/09/1896 m Ivo Terza Kopić 124 Puzini
16902. Matijka Petričević 22/09/1896 ž Ivo Marija Knežević 462
16903. Lukra Babić 22/09/1896 ž Imra Agata Stojšić 338
16904. Milko Vurdelja 27/09/1896 m Nikola Regina Eckharst 0
16905. Franjo Cindrić 03/10/1896 m Josip Marija Katić 0
16906. Dimitrije Kopić 196109/10/1896 m Josip Lešić 0
16907. Franjo štivić 14/10/1896 m David Marija Verić 122 Zečevi
16908. Luka Stojanović 15/10/1896 m Antun Lukra Vuković 145
16909. Stana Vuković 197724/10/1896 ž Luka Marija Mišković 111 Bubanovi
16910. Andrija Kopić 198829/10/1896 m Jakob Franca Stojanović 381 Župarini
16911. Marija Gregorović 197624/10/1896 ž Andrija Matija Katušić 555
16912. Mato Kedačić 05/11/1896 m Roko Ana Vuković 393 Drcini
16913. Martin Vlaović 05/11/1896 m Imra Marica Delić 198
16914. Kata Vuković 196408/11/1896 ž Tomo Klara Lakatoš 131
16915. Martinka Stojanović 09/11/1896 ž Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
16916. Stjepan Flambach 26/11/1896 m Josip Bara Babić 451
16917. Stjepan Stojanović 197421/12/1896 m Lovro Stana Vuković 256 Grgebožini
16918. Ivo šokčević 04/01/1897 m Stjepan Kata Vuković 57
16919. Stjepan Knežević 198006/01/1897 m Alojzije Kata Babić 247 Stankovi
16920. Antun Babić 195306/01/1897 m Tomo Franca Vuković 382
16921. Pavo Kopić 197310/01/1897 m Antun Lucija štivić 218 Dudini
16922. Krunoslav M? 11/01/1897 m Ivan Pavka šavak 237 Purakini
16923. Matijka Kopić 11/01/1897 ž Marko Lukra Gregorović 343 Baninovi
16924. Franca 13/01/1897 ž Manda Miler 0
16925. Matija Matić 25/01/1897 ž Mijo Terezija Stojšić 35
16926. Blaž Vuković 196730/01/1897 m Ivan Kata Vuković 112
16927. Marija Vuković 30/01/1897 ž Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
16928. Blaž Kotorac 31/01/1897 m Josip Matijka Stojanović 426
16929. Blaž Babić 197202/02/1897 m Mato Anka Vlaović 269 Joseilini
16930. Mato Babić 05/02/1897 m Stanko Ivica Stojanović 249 Strameštrovi
16931. Emil Pavuna 198106/02/1897 m Franjo Emilija Moor? 0
16932. Kata Knežević 18/02/1897 ž Marijan Anka Babić 165 Belovi
16933. Matijka Vuković 194822/02/1897 ž Tomo Manda Vuković 255
16934. Jozefina šagodić 25/02/1897 ž Stjepan Lucija Pfaff 0
16935. Ivo Stojanović 19426/02/1897 m šimo Anka Babić 677 pavini
16936. Marija Babić 03/03/1897 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
16937. Tomo Vuković 06/03/1897 m Franjo Ana Zjafka? 126 Srčikini
16938. Grga Petričević 08/03/1897 m Ivo Fema Babić 396 Nedini
16939. Grga Kedačić 197511/03/1897 ž Ilija Petra Mišković 236 Purakini
16940. Marija Stojanović 20/03/1897 ž đuro Franca Ilišević 155
16941. Andrija Kopić 25/03/1897 m Bono Aga Babić 371
16942. Marija Katušić 27/03/1897 ž Gabro Kata Breškić 139
16943. Franjica Kedačić 29/03/1897 ž Gašpar Kata Vuković 393 Drcini
16944. Marija Vuković 197602/04/1897 ž Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
16945. Marta Vuković 197502/04/1897 ž Ivo Marija Vuković 570
16946. đuro Kopić 13/04/1897 m Adam Mara Gregorović 212 Karlićevi
16947. Marko Kedačić 25/04/1897 m Ivan Anka Bule 3
16948. Ivan Kedačić 28/04/1897 m Stjepan Ivka Babić 16
16949. Ana Kedačić 198028/04/1897 ž Stjepan Ivka Babić 16
16950. Ivan Knežević 02/05/1897 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
16951. Kata Stojanović 08/05/1897 ž Franjo Eva Vuković 215 Đurini
16952. Eva Gregorović 15/05/1897 ž Lovro Marija Lešić 841
16953. Antun Verić 197320/05/1897 m Mato Manda Mišković 540 Ivančevi
16954. Alojz štivić 27/05/1897 m Stjepan Manda Petričević 0
16955. Ljubica Kopić 198129/05/1897 ž Jakob Katica Dahm 700
16956. Franjo Stojanović 29/05/1897 m Antun Lukra Vuković 154
16957. Stjepan Kopić 07/06/1897 m Antun Matijka Stivaničević 326 Rokići
16958. Antun Vuković 195207/06/1897 m đuro 111 Bubanovi
16959. Marija Milošević 11/06/1897 ž Mitar đurđa Petričević 7
16960. Ana Vrtarić 14/06/1897 ž Ivan Katica Vuljak 297
16961. Ivan Kopić 196019/06/1897 m Marijan Lukra Vuković 81
16962. Manda Gregorović 27/06/1897 ž Ilija Kata Gregorović 363 bibini
16963. Ana Stojanović 30/06/1897 ž Pavao đula Lučić 142 Domini
16964. Lukra Babić 02/07/1897 ž Ivo Stana Brašnić 618
16965. Fema Babić 198106/07/1897 ž Mato Anka Stojanović 342 Gabričini
16966. Bara Katušić 06/07/1897 ž đuro Marija Katušić 242
16967. Kata Vukovarac 17/07/1897 ž Mato Ana Muć 0
16968. Marta Vuković 27/07/1897 ž đuro đurđa čivić 771 turuckovi
16969. Kata Vuković 30/07/1897 ž Ivo Mara Kedačić 115
16970. Jakob Kopić 195105/08/1897 m šimo Mara Babić 343 Baninovi
16971. Marija Vuković 197306/08/1897 ž Tomo đula Knežević 498
16972. Ivan Ištoković 07/08/1897 m Stjepan Kata Blažeković 0
16973. Ana čulić 196816/08/1897 ž Ivan Franca Babić 216
16974. Pavo Meteš 19/08/1897 m Pavao Marija Grac 0
16975. Ivan Kopić 27/08/1897 m Imra Kata Stojanović 212 Karlićevi
16976. Marija Babić 31/08/1897 ž Stjepan Kata Kopić 336 Antolovi
16977. Mato Verić 07/09/1897 m Josip Amalija Bošnjak 0
16978. Marijan Kedačić 08/09/1897 m živko Eva Lučić 0
16979. Franjo Ivančić 11/09/1897 m Imra Julka Ivanović 0
16980. Mato Kopić 14/09/1897 m Joso Ivica Kopić 706
16981. Franjo Salaj 196824/09/1897 m đuro Julka Kolin 0
16982. Franca Vuković 27/09/1897 ž Imra Manda Meštrić 116 Ludovikovi
16983. Marija Kopić 196328/09/1897 ž Luka Kata Babić 612 Ivandulini
16984. Luka Vuković 197714/10/1897 m Joso Marija Kedačić 45
16985. Mato Vuković 17/10/1897 m đuro Marija Vuković 12 Čepretići
16986. Bara Vuković 196828/10/1897 ž Mato Manda Knežević 676 lošini
16987. Manda čivić 197008/11/1897 ž Ilija Lukra Knežević 34 Šakini
16988. Martin Lešić 194809/11/1897 m Ilija Marija Petričević 250
16989. Kata Vuković 14/11/1897 ž šimo Marija Dimšić 311 Petrovi
16990. Mato Vuković 195718/11/1897 m Gabro Marija štivić 199 Davidovi
16991. Kata đaković 196721/11/1897 ž Lovro Marija Knežević 64 Lukića
16992. Stjepan Vuković 28/11/1897 m Mato Franca Lešić 253 Marinovi
16993. Andrija Kopić 196828/11/1897 m Stjepan Marija čivić 612 Ivandulini
16994. Franjo Gregorović 197502/12/1897 m Jakob Marija Verić 340 Uvalini
16995. Lucija Stojšić 12/12/1897 ž Josip Anka Stojanović 102 Stošića
16996. Adam Gregorović 13/12/1897 m Lovro Eva Knežević 558 Bibini
16997. Terza Vuković 25/12/1897 ž đuro Lukra Stojanović 416
16998. Tomo Ilišević 198618/12/1897 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
16999. Antun Knežević 02/01/1898 m Gašpar Manda čule 788
17000. Fabijan Stojanović 02/01/1898 m Mijo Bara čivić 152 Pavini