Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 17501 - 17600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
17501. Kata Vuković +198027/07/1903 ž Marko Sofija Štivić 109 Davidovi
17502. Lovro Mišković 31/07/1903 m Mato Lucija Kokanović 118 Aleksini
17503. Živko Verić +190802/08/1903 m Živko Lucija Lučić 544 Ivančevi
17504. Anka Krnić 03/08/1903 ž Mato Martinka Stojanović 146 Vinkovi
17505. Matija Čivić +198807/08/1903 ž Vinko Marija Kopić 653 pridragovi
17506. Roko Cindrić 15/08/1903 m Josip Marija Zlatić 0
17507. Bara Stojanović 16/08/1903 ž Franjo Matijka Verić 440 domenikini
17508. Stjepan Babić +190320/08/1903 m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
17509. Ivan Knežević +194621/08/1903 M Đuro Marija Matić 247 Stankovi
17510. Bartol Čivić +197622/08/1903 m Pavao Petra Bule 621 Puzini
17511. Bartol Vuković 23/08/1903 m Franjo Kata Stojanović 507 aluzanovi
17512. Mato Vuković +197001/09/1903 m Šimun Marija Dimšić 311 Petrovi
17513. Marija Knežević +199603/09/1903 ž Andrija Franca Galović 389
17514. Mato Petričević +197703/09/1903 m Luka Marija Čivić 439 Nedini-peketovi
17515. Mato Knežević +197220/09/1903 m Josip Martinka Kopić 274
17516. Marija Verić +198222/09/1903 ž Antun Kata Katušić 599 Čolini
17517. Mijo Babić +192321/09/1903 m Mato Matijka Kopić 336
17518. Franjo Kopić +190423/09/1903 m Grga Franca Mišković 827 Pranjini
17519. Mijo Katušić +190327/09/1903 m Mijo Đula Knežević 373
17520. Kata Stojanović +197227/09/1903 ž Ivan Marija Gregorović 129 andrijaševi
17521. Kata Lešić 25/10/1903 ž Josip Marija Gregorović 24 Ulini
17522. Franjo Stojanović +190324/10/1903 m Franjo Kata Vuković 163 filini
17523. Marija Kopić +198325/10/1903 ž Lovro Marija Kopić 410
17524. Martin Stojanović +190308/11/1903 m Đurđa Stojanović 145 alepovi
17525. Andrija Stojanović +190313/11/1903 m Antun Marija Petričević 887
17526. Marija Knežević 17/11/1903 ž Blaž Klara Dasović 165 Belovi
17527. Andrija Štivić +193919/11/1903 m Franjo Manda Pfaff 819 zečevi
17528. Andrija Stojanović +193722/11/1903 m Marijan Marija Stojanović 155 vidakovi
17529. Marijan Stojšić +190707/12/1903 m Grga Franca Čivić 102 Stošića
17530. Marijan Vuković +190408/12/1903 m Mato Anka Petričević 109 Davidovi
17531. Adam Stojanović 09/12/1903 m Adalbert Marija Čivić 205
17532. Adam Đaković +190413/12/1903 m Valentin Kata Babić 359
17533. Franca Gregorović +190416/12/1903 ž Martin Kata Gregorović 414 Andrićevi
17534. Toma Đaković 18/12/1903 m Živko Matijka Babić 888
17535. Toma Knežević +190320/12/1903 m Stana Knežević 778 Adamčićevi
17536. Kata Babić +196621/12/1903 ž Ignacije Terezija Gregorović 53
17537. Adam Mišković +196821/12/1903 m Roko Marija Vuković 118 Aleksini
17538. Marija Kopić +190428/12/1903 ž Antun Ivica Stojanović 211
17539. Antun Lešić +190401/01/1904 m Đuro Anka Gregorović 220 Ružići
17540. Manda Žutić +191010/01/1904 ž Đuro Martinka Vuković 293
17541. Lovro Vuković 10/01/1904 m Mato Manda Knežević 676
17542. Manda Kopić +198716/01/1904 ž Franjo Aga Kopić 209 Marijančevi
17543. Antun Petričević +194116/01/1904 m Ivan Janja Babić 396 Nedini
17544. Grga Babić +195018/01/1904 m Tomo Franca Vuković 392 brdarovi
17545. Marija Lešić 19/01/1904 ž Fabijan Kata Knežević 103 čikića
17546. Aga Matić 19/01/1904 ž Bartol Ivica Ilišević 234
17547. Marija Vuković +198220/01/1904 ž Luka Manda Delić 9 Kuzmanićevi
17548. Marija Krnić +198625/01/1904 ž Josip Marija Lešić 364 Marušini
17549. Franjo Katušić +196629/01/1904 m Nikola Bara Knežević 241
17550. Marijan Lešić +190401/02/1904 m Antun Kata Stojanović 104 Čikića
17551. Marija Kopić 01/02/1904 ž Blaž Terezija Gregorović 381 Župarini
17552. Valentin Vuković +192114/02/1904 m Ivan Marija Bogdanović 463 grgoševi
17553. Matijka Vuković +197314/02/1904 ž Lovro Eva Delić 568 Klecini
17554. Matijka Vuković +191620/02/1904 ž Franjo Ana Zjafka 126
17555. Ivan Stojanović +196629/02/1904 m Filip Matijka Katušić 670
17556. Marija Terzić +191929/02/1904 ž Ivan Franca Knežević 767
17557. Ana Meteš +198129/02/1904 ž Pavao Marija Gratz 351
17558. Jakob Kedačić +191702/03/1904 m Lovro Matijka Vuković 438 Spaini
17559. Grga Krnić 07/03/1904 m Stanko Matijka Verić 21 marušini
17560. Kata Frković +198109/03/1904 ž Mato Ruža Novačić 0
17561. Manda Vuković 13/03/1904 ž Alojzije Kata Bačić 422 Tomići
17562. Josip Vuković 13/03/1904 m Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
17563. Josip Vuković +198213/03/1904 m Pavao Manda Bačić 629 Petrovi
17564. Josip Stojanović +195019/03/1904 m Mijo Bara Čivić 152 Pavini
17565. Kata Babić +190920/03/1904 ž Mato Matijka Knežević 575 Pejini
17566. Marija Kalman +196920/03/1904 ž Josip Kata Budač 0
17567. Jakob Babić +192523/03/1904 m Jakob Sofija Kopić 85
17568. Amalija Gromilović 27/03/1904 ž Ivan Kata Kišner 0
17569. Kata Knežević +199106/04/1904 ž Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
17570. Manda Gregorović +190414/04/1904 ž Ilija Matijka Katušić 40 Pejini
17571. Marija Verić +198203/05/1904 ž Jakob Sofija Kopić 855 basuljevi
17572. Ivan Lešić +195006/05/1904 m Fabijan Kata Vuković 861 ćaini
17573. Eva Babić 06/05/1904 ž Josip Anka Vuković 617
17574. Ivo Čivić +190408/05/1904 m Đula Čivić 621 Puzini
17575. Manda Milošević 10/05/1904 ž Ivan Jozija Krnić 726
17576. Pavka Steiner 11/05/1904 ž Pavao Eva Nagy 0
17577. Manda Stojanović +190412/05/1904 ž Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
17578. Pavao Vukovarac 14/05/1904 m Mato Ana Meić 0
17579. Ana Šagodić +198715/05/1904 ž Stjepan Lucija Pfaff 616
17580. Ivan Slobođanac +196415/05/1904 m Andrija Regina Hess 105 Ajncini
17581. Antun Lešić 20/05/1904 m Šimun Franca Ostojčić 673
17582. Ivan Verić +194830/05/1904 m Ilija Ruža Verić 55
17583. Ivan Mišković +190430/05/1904 m Đurđa Mišković 117
17584. Anka Verić +198705/06/1904 ž Tomo Terezija Babić 885
17585. Anka Kopić +198707/06/1904 ž Jakob Franca Stojanović 381 Župarini
17586. Antun Katušić +191212/06/1904 m Mato Janja Matić 896
17587. Marija Matić +190516/06/1904 ž Mijo Terezija Stojšić 35 Matića
17588. Petra Milošević +194320/06/1904 ž Ilija Kata Meštrić 251 Bošnjakovi
17589. Alojzije Ilijašević 20/06/1904 m Josip Franca Kopić 535
17590. Marija Verić +198821/06/1904 ž Ivan Ruža Stojanović 565 Šumarovi
17591. Ivan Babić +198723/06/1904 m Đuro Marija Tokodij 337 brečkovi
17592. Petar Armbruster 29/06/1904 m Mijat Elizabeta Volf 0
17593. Manda Ercegovac 03/07/1904 ž Ilija Marija Džapo 924
17594. Lukra Vuković +197312/07/1904 ž Stanko Marija Matić 134
17595. Marija Kedačić +190717/07/1904 ž Andrija Kata Kotorac 324 pinjakovi
17596. Marija Gregorović +198523/07/1904 ž Jakob Anka Kopić 684
17597. Jakob Štivić +196324/07/1904 m Mato Manda Gregorović 501 zečevi
17598. Marija Vuković 27/07/1904 ž Martin Kata Mišković 422 Tomići
17599. Jakob Babić +197730/07/1904 m Imra Aga Stojšić 337 brečkovi
17600. Marija Knežević 08/08/1904 ž Šimun Matijka Lešić 793