Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1801 - 1900 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1801. Barbara Verić 22/08/1773 ž Antun Matija Kedačić 0
1802. Barbara Kopić 29/08/1773 ž Marijan Kata Vakić 0
1803. Marija Krnić 29/08/1773 ž Živko Ana Vuković 0
1804. Mijo Knežević 14/09/1773 m Marko Barbara Stivaničević 0
1805. Rozalija Vuković 18/09/1773 ž Božo Ivica Mihić 0
1806. Mato Čobić 21/09/1773 m Ðuro Kata Vuković 0
1807. Sofija Knežević 26/09/1773 ž Josip Ruža Babić 0
1808. Mijo Knežević 26/09/1773 m Marko Petra Matić 0
1809. Ruža Lešić 26/09/1773 ž Adam Manda Babić 0
1810. Mijo Vuković 26/09/1773 m Stjepan Anka Verić 0
1811. Mijo Stivaničević 29/09/1773 m Nikola Manda Vuković 0
1812. Manda Krnić 11/10/1773 ž Ðuro Ruža Vuković 0
1813. Kata Vlaović 17/10/1773 ž Ivan Marija Matic 0
1814. Šimun Vuković 24/10/1773 m Mato Matija Kokanović 0
1815. Šimun Vuković 26/10/1773 m Dominik Barbara Stojanović 0
1816. Martin Kopić 27/10/1773 m Ilija Marija Ovničević 0
1817. Nikola Čivić 05/11/1773 m Ilija Jozefa Benić 0
1818. Andrija Katušić 07/11/1773 m Marijan Marija Kovačević 0
1819. Toma Knežević 09/11/1773 m Franjo Ana Biberović 0
1820. Martin Gregorović 12/11/1773 m Mato Klara Vlaović 0
1821. Nikola Matić 14/11/1773 m Bonaventura Aga Stojanović 0
1822. Andrija Babić 18/11/1773 m Ivan Ana Matić 0
1823. Toma Kopić 19/11/1773 m Martin Cecilija Mihić 0
1824. Adam Stojanović 19/11/1773 m Mijo Ana Vuković 0
1825. Aga Knežević 20/11/1773 ž Josip Marija Babić 0
1826. Marta Verić 21/11/1773 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1827. Andrija Kopić 23/11/1773 m Adam Marija Babić 0
1828. FranjoAdam Čivić 27/11/1773 m Jeronim Marta 0
1829. Ivan Čivić 27/11/1773 m Jeronim Marta 0
1830. Barbara Stojanović 30/11/1773 ž Luka Ana Verić 0
1831. Viktorija Vuković 30/11/1773 ž Mato Aga Krnić 0
1832. Vinko Lešić 02/01/1774 m Šimun Klara Galović 0
1833. Antun Vuković 05/01/1774 m Filip Kata 0
1834. Marija Vuković 05/01/1774 ž Filip Kata 0
1835. Antun Mišković 07/01/1774 m Vinko Helena Lučić 0
1836. Pavao Knežević 09/01/1774 m Antun Uršula Stojanović 0
1837. Marijan Kutuzović 09/01/1774 m Luka Marija Verić 0
1838. Ruža Vuković 09/01/1774 ž Pavo Ana Kopić 0
1839. Antun Babić 10/01/1774 m Marko Marija Knežević 0
1840. Antun Stojanović 13/01/1774 m Živko Pavka Mišković 0
1841. Tadija Čivić 17/01/1774 m Antun Kola Kedačić 0
1842. Marko Stojanović 28/01/1774 m Ivan Aga Štivić 0
1843. Stanko Gregorović 30/01/1774 m Božo Ruža Dimšić 0
1844. Aga Stojanović 30/01/1774 ž Ðuro Justina Verić 0
1845. Marija Gregorović 02/02/1774 ž Franjo Kata Verić 0
1846. Marija Stojanović 02/02/1774 ž Ivan Marta Janković 0
1847. Blaž Čivić 06/02/1774 m Bartol Ivica Kadić 0
1848. Aga Štivić 06/02/1774 ž Andrija Kola Mišković 0
1849. Ivan Gregorović 10/02/1774 m Vinko Eva Malić 0
1850. Mato Mišković 10/02/1774 m Aleksandar Lucija Milić 0
1851. Pola Stojanović 10/02/1774 ž Augustin Eva Štivić 0
1852. Uršula Gregorović 13/02/1774 ž Gabrijel Ruža Matić 0
1853. Marta Stivaničević 17/02/1774 ž Mato Uršula Petričević 0
1854. Pola Kedačić 20/02/1774 ž Ivan Matija Kotorac 0
1855. Mato Stojanović 24/02/1774 m Nikola Terezija Benaković 0
1856. Josip Vuković 28/02/1774 m Petar Ana Budrovac 0
1857. Mijo Matić 02/03/1774 m Martin Barbara Petričević 0
1858. Đuro Babić 06/03/1774 m Toma Kata 0
1859. Kata Matić 10/03/1774 ž Ilija Terezija Ilišević 0
1860. Ana Matić 10/03/1774 ž Josip Lucija Lešić 0
1861. Đuro Knežević 12/03/1774 m Kuzma Aga Zemunčević 0
1862. Josip Stojanović 15/03/1774 m Martin Marta Katušić 0
1863. Viktorija Đaković 18/03/1774 ž Aleksandar Aga Mitrić 0
1864. Ana Stojanović 18/03/1774 ž Dominik Anka Komesarović 0
1865. Josip Štivić 19/03/1774 m Ivan Janja Kedačić 0
1866. Đuro Stojanović 27/03/1774 m Mato Anka Vuković 0
1867. Đuro Katušić 01/04/1774 m Mato Aga Verić 0
1868. Elisabeta Vlaović 01/04/1774 ž Mato Marija Ilišević 0
1869. Ignjacije Ilišević 07/04/1774 m Luka Aga Kladarić 0
1870. Ivan Čivić 18/04/1774 m Stanko Sofija Vujnović 0
1871. Barbara Kopić 21/04/1774 ž Karlo Marta Vinć 0
1872. Manda Stojanović 25/07/1774 ž Antun Jozefa ??Lute 0
1873. Barbara Stivaničević 30/07/1774 ž Marijan Ivica Babić 0
1874. Manda Vuković 30/07/1774 ž Josip Doroteja Kopić 0
1875. Bartol Liassević 22/08/1774 m Antun Ivica 0
1876. Marta Naović 07/09/1774 ž Rafael Ruža Katušić 0
1877. Manda Lešić 08/09/1774 ž Božo Manda Kedačić 0
1878. Ana Vuković 08/09/1774 ž Marijan Kola Čivić 0
1879. Pavao Knežević 11/09/1774 m Marko Terezija Babić 0
1880. Ivan Stojanović 11/09/1774 m Stanko Anđa Krnić 0
1881. Mijo Stojanović 11/09/1774 m Josip Lucija Stivaničević 0
1882. Kata Stivaničević 18/09/1774 ž Stjepan Marta Gašparović 0
1883. Mato Krnić 22/09/1774 m Blaž Marica Čivić 0
1884. Sofija Delić 25/09/1774 ž Augustin Ruža Terzić 0
1885. Mijo Stojšić 25/09/1774 m Andrija Uršula Čenić 0
1886. Marija Babić 26/09/1774 ž Petar Ruža Knežević 0
1887. Mijo Stivaničević 29/09/1774 m Mato Jozefa Vić 0
1888. Vinko Stojanović 30/09/1774 m Vinko Marija F?? 0
1889. Luka Gregorović 11/10/1774 m Mato Ruža Vuković 0
1890. Šimun Petričević 15/10/1774 m Marijan Marija Vuković 0
1891. Luka Vuković 16/10/1774 m Aleksandar Ruža Čivić 0
1892. Aleksa Verić 19/10/1774 m Martin Ana Kedačić 0
1893. Uršula Vuković 19/10/1774 ž Marijan Manda 0
1894. Šimun Ilišević 26/10/1774 m Ðuro Kata Kopić 0
1895. Šimun Kedačić 27/10/1774 m Luka Lucija Vuković 0
1896. Šimun Kopić 27/10/1774 m Kuzma Marija Babić 0
1897. Karlo Lešić 30/10/1774 m Grga Aga Lučić 0
1898. Karlo Vuković 02/11/1774 m Josip Franca Gregorović 0
1899. Martin Kopić 11/11/1774 m Tadija Kata Ðaković 0
1900. Kata Stojanović 16/11/1774 ž Ðuro Janja Katušić 0