Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7501 - 7600 od 18606
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7501. Barbara Perić 03/12/1821 ž Antun Kata Vuković 0
7502. Marija Čivić 07/12/1821 ž Šimun Đula Krnić 0
7503. Toma Kopić 11/12/1821 m Pavao Đula 0
7504. Toma Kovačević 17/12/1821 m Žaverije Matijka Babić 0
7505. Eva Babić 20/12/1821 ž Josip Manda Katušić 0
7506. Božo Čivić 25/12/1821 m Jakob Bara Stojanović 0
7507. Stjepan Kopić 25/12/1821 m Božo Terezija Delić 0
7508. Manda Čivić 01/01/1822 ž Andrija Sibila Stivaničević 0
7509. Stjepan Milošević 06/01/1822 m Martin Ana Lučić 0
7510. Vinko Verić 09/01/1822 m Ferdinand Kata 0
7511. Kata Babić 10/01/1822 ž Gabra Jozija Krnić 0
7512. Antun Vuković 14/01/1822 m Kuzma Viktorija 0
7513. Blaž Stojanović 19/01/1822 m Martin Ana Knežević 0
7514. Marijan Babić 28/01/1822 m Adam Terezija Čivić 0
7515. Marija Babić 30/01/1822 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7516. Ivan Babić 09/02/1822 m Marijan Terezija Čivić 0
7517. Pola Kopić 11/02/1822 ž Luka Manda Kopić 0
7518. Margarita Kedačić 16/02/1822 ž Mato Viktorija 0
7519. Mato Kedačić 16/02/1822 m Mato Viktorija 0
7520. Đula Piller 18/02/1822 ž Andrija Bara Uzjak 0
7521. Mato Vlaović 19/02/1822 m Vinko Regina Knežević 0
7522. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
7523. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
7524. Barbara Šokčević 22/02/1822 ž Antun Ivica Zečević 0
7525. Mato Gregorović 24/02/1822 m Luka Terezija Ðaković 0
7526. Đuro Kedačić 02/03/1822 m Mato Marija Vuković 0
7527. Franca Matić 02/03/1822 ž Božo Jela Gregorović 0
7528. Đuro Babić 04/03/1822 m Adalbert Terezija Katušić 0
7529. Franca Gregorović 08/03/1822 ž Andrija Helena Kedačić 0
7530. Ferdo Babić 11/03/1822 m Mato Marija Ergotić 0
7531. Manda Vuković 13/03/1822 ž Antun Marija Mišković 0
7532. Kata Knežević 14/03/1822 ž Šimun Ruža Kopić 0
7533. Blaž Stivaničević 15/03/1822 m Marijan Terezija Kopić 0
7534. Josip Kopić 16/03/1822 m Šimun Ruža Konkordt 0
7535. Živko Vuković 25/03/1822 m Martin Terezija Štivić 0
7536. Marko Vuković 28/03/1822 m Ilarije Terezija Milošević 0
7537. Mijo Vlaović 29/03/1822 m Ðuro Ana Katušić 0
7538. Ruža Vuković 31/03/1822 ž Ivan Sofija Petričević 0
7539. Barbara Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7540. Stana Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7541. Jakob Kedačić 03/04/1822 m Antun Terezija Stojanović 0
7542. Kata Terzić 03/04/1822 ž Ðuro Bara Zečević 0
7543. Ivan Petričević 05/04/1822 m Lovro Đula Krnić 0
7544. Eva Stivaničević 06/04/1822 ž Toma Aga Babić 0
7545. Đuro Merk 07/04/1822 m Melkior Aga Žaguda 0
7546. Ruža Stojanović 14/04/1822 ž Augustin Marija Knežević 0
7547. Đuro Štivić 15/04/1822 m Marijan Kata Kopić 0
7548. Đuro Petričević 17/04/1822 m Mato Kola Čivić 0
7549. Marko Gregorović 25/04/1822 m Ivan Aga Babić 0
7550. Stana Babić 26/04/1822 ž Mato Franca Matković 0
7551. Antun Stojanović 27/04/1822 m Filip Ivica Kocić 0
7552. Bartol Kutuzović 01/05/1822 m Andrija Manda Kedačić 0
7553. Helena Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
7554. Ivica Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
7555. Filip Čivić 04/05/1822 m Franjo Lucija Tomašević 0
7556. Đuro Gregorović 05/05/1822 m Antun Marija Kopić 0
7557. Ivan Petričević 06/05/1822 m Luka Anka Knežević 213 Blažićevi
7558. Stanko Kedačić 07/05/1822 m Vinko Jozija Oršolić 0
7559. Sofija Milošević 09/05/1822 ž Božo Eva Matasović 0
7560. Stanko Knežević 13/05/1822 m Pavao Ivica Kovačević 0
7561. Ivan Gregorović 16/05/1822 m Ignjacije Franca Knežević 0
7562. Ana Verić 20/05/1822 ž Toma Kata Stojanović 0
7563. Antun Verić 26/05/1822 m Augustin Manda Gregorović 0
7564. Stana Stivaničević 31/05/1822 ž Martin Marija Kopić 0
7565. Antun Krnić 02/06/1822 m Vinko Veronika Konkordt 0
7566. Marija Čivić 08/06/1822 ž Roko Ana Mišković 0
7567. Manda Kopić 10/06/1822 ž Mijo Filipa Štivić 0
7568. Barbara Katušić 13/06/1822 ž Jakob Ana Paradžiković 0
7569. Jakob Babić 14/06/1822 m Mijo Eva Tobolčević 0
7570. Petar Matić 14/06/1822 m Antun Marija Stojanović 0
7571. Ana Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
7572. Marta Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
7573. Đula Stojanović 19/06/1822 ž Marko Marija Čivić 0
7574. Eva Gregorović 21/06/1822 ž Andrija Marija Katušić 0
7575. Alojzije Gregorović 25/06/1822 m Nikola Franca Matković 0
7576. Petra Kopić 25/06/1822 ž Mato Đula Lešić 0
7577. Ana Lešić 01/07/1822 ž Martin Manda Kopić 0
7578. Antun Gregorović 06/07/1822 m Ilija Marija Katušić 0
7579. Josip Kopić 07/07/1822 m Antun Stana Babić 0
7580. Ilija Verić 08/07/1822 m Ivan Marija Babić 0
7581. Ilija Babić 11/07/1822 m Mato Stana 0
7582. Pavao Kopić 12/07/1822 m Vinko Aga Gregorović 0
7583. Adela Krammer 20/07/1822 ž Ivan Ana Veitzinger 0
7584. Jakob Krnić 21/07/1822 m Antun Terezija Verić 0
7585. Jakob Kedačić 24/07/1822 m Lazar Kata Kopić 0
7586. Ana Matić 25/07/1822 ž Petar Terezija Stivaničević 0
7587. Ignjacije Vuković 28/07/1822 m Ðuro Magdalena Kopić 0
7588. Klara Lešić 30/07/1822 ž Ilija Aga Krnić 0
7589. Mato Vuković 02/08/1822 m Luka Bara Mišković 0
7590. Lukra Vuković 08/08/1822 m Bartol Ruža Berkić 0
7591. Stjepan Uziak 13/08/1822 m Ilija Ana Tubel 0
7592. Ana Stojanović 15/08/1822 ž Mijo Viktorija Štivić 0
7593. Stjepan Bošnjak 17/08/1822 m Ðuro Marija Čilešić 0
7594. Mato Mišković 21/08/1822 m Josip Marija Radovanović 0
7595. Mijo Stojanović 21/08/1822 m Vinko Manda Verić 0
7596. Josip Čivić 24/08/1822 m Mijo Marija Gregorović 0
7597. Kata Vuković 25/08/1822 ž Lazar Bara 0
7598. Delfa Miličić 26/08/1822 ž Stjepan Stana Lešić 0
7599. Ivan Verić 29/08/1822 m Luka Franca Čivić 0
7600. Terezija Kopić 30/08/1822 ž Luka Delfa Stević 0