Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 7901 - 8000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7901. Barbara Knežević 11/10/1824 ž Stjepan Terezija 0
7902. Kata Stivaničević 16/10/1824 ž Martin Marija Matić 0
7903. Barbara Čivić 17/10/1824 ž Franjo Đula Kedačić 0
7904. Lukra Čivić 18/10/1824 ž Gabra Marta Gregorović 0
7905. Marija Knežević 21/10/1824 ž Josip Marija 0
7906. Mirko Katušić 25/10/1824 m Leopold Petra Vuković 0
7907. Šimun Vuković 25/10/1824 m Stanko Terezija Jarić 0
7908. Ivan Čivić 26/10/1824 m Josip Jozefa Gregorović 0
7909. Martin Čivić 26/10/1824 m Josip Jozefa Gregorović 0
7910. Mirko Verić 31/10/1824 m Toma Ivica Gregorović 0
7911. Pola Mišković 04/11/1824 ž Josip Marija Milošević 0
7912. Đuro Knežević 08/11/1824 m Luka Kata 0
7913. Kata Kopić 19/11/1824 ž Bartol Franca Babić 0
7914. Kata Kopić 19/11/1824 ž Bartol Ruža Gregorović 0
7915. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
7916. Andrija Stivaničević 26/11/1824 m Ivan Marica Gregorović 0
7917. Lucija Babić 30/11/1824 ž Mijo Eva 0
7918. Janja Stojanović 01/12/1824 ž Josip Regina 0
7919. Barbara Kedačić 03/12/1824 ž Antun Marija Matić 0
7920. Eva Babić 22/12/1824 ž Ðuro Petra 0
7921. Eva Vuković 26/12/1824 ž Marko Kata 0
7922. Toma Stojanović 29/12/1824 m Jakob Manda Jarić 0
7923. Aga Stojanović 01/01/1825 ž Mato Stana Vuković 0
7924. Manda Milošević 02/01/1825 ž Ðuro Franca Rakitić 0
7925. Manda Gregorović 05/01/1825 ž Marko Janja Kopić 0
7926. Gašpar Kopić 06/01/1825 m Ivan Kata Gregorović 0
7927. Janja Gregorović 14/01/1825 ž Mijo Lucija Kopić 0
7928. Vinko Stojšić 21/01/1825 m Antun Aga Gregorović 0
7929. Mato Babić 22/01/1825 m Luka Matija 0
7930. Vinko Stojanović 22/01/1825 m Adam Đurđa Gregorović 0
7931. Marijan Babić 24/01/1825 m Luka Terezija Andričević 0
7932. Pavao Kopić 24/01/1825 m Ivan Manda Kedačić 0
7933. Kata Vuković 24/01/1825 ž Ivan Sofija Petričević 0
7934. Marija Štivić 26/01/1825 ž Marijan Kata Kopić 0
7935. Marija Vuković 27/01/1825 ž Antun Marija Kedačić 0
7936. Marija Kopić 02/02/1825 ž Mijo Filipa Knežević 0
7937. Manda Vuković 05/02/1825 ž Žaverije Pola 0
7938. Manda Kopić 07/02/1825 ž Karlo Barbara 0
7939. Ivan Stojanović 12/02/1825 m Roko Manda Stivaničević 0
7940. Aga Babić 15/02/1825 ž Antun Aga Knežević 0
7941. Manda Kopić 16/02/1825 ž Pavo Đula Štivić 0
7942. Barbara Štivić 18/02/1825 ž Ðuro Manda Krnić 0
7943. Marija Stojanović 18/02/1825 ž Pavo Ruža Vuković 0
7944. Mato Babić 19/02/1825 m Šimun Jozefa 0
7945. Stanko Knežević 21/02/1825 m Marijan Đula Delić 0
7946. Ruža Stojanović 21/02/1825 ž Mijo Viktorija Gregorović 0
7947. Matija Babić 23/02/1825 m Blaž Marija Gregorović 0
7948. Božo Babić 25/02/1825 m Antun Barbara Biuklić 0
7949. Kata Knežević 28/02/1825 ž Ðuro Manda 0
7950. Jozefa Vuković 01/03/1825 ž Petar Ana Marković 0
7951. Josip Verić 03/03/1825 m Ferdo Kata 0
7952. Manda Gregorović 08/03/1825 ž Božo Jela 0
7953. Jozefa Stojanović 10/03/1825 ž Leopold Pola Vuković 0
7954. Eva Stivaničević 17/03/1825 ž Filip Kola Kopić 0
7955. Barbara Matić 19/03/1825 ž Toma Kata Babić 0
7956. Ivan Kopić 27/03/1825 m Marko Manda Gregorović 0
7957. Alojz Gregorović 28/03/1825 m Ferdo Petra Lešić 0
7958. Marija Lešić 30/03/1825 ž Ilija Aga Kopić 0
7959. Marija Stojanović 31/03/1825 ž Andrija Sofija Lučić 0
7960. Franca Babić 02/04/1825 ž Alojz Fema Knežević 0
7961. Đuro Čivić 02/04/1825 m Mijo Petra Stojanović 0
7962. Đurđa Vuković 02/04/1825 ž Mijo Marija Libarić 0
7963. Joseph Poljak 03/04/1825 m Aga Poljak 0
7964. Marija Stojanović 07/04/1825 ž Pavo Pavka Petričević 0
7965. Đula Stojanović 08/04/1825 ž Franjo Jozefa Knežević 0
7966. Đula Terzić 09/04/1825 ž Lovro Franca Gregorović 0
7967. Marija Babić 12/04/1825 ž Adam Terezija Čivić 0
7968. Sofija Vuković 14/04/1825 ž Antun Ruža 0
7969. Kata Vuković 20/04/1825 ž Ðuro Barbara Čivić 0
7970. Ruža Babić 25/04/1825 ž Stanko Marija Knežević 0
7971. Filipina Stojanović 28/04/1825 ž Augustin Marija Knežević 0
7972. Jakob Knežević 01/05/1825 m Pavo Ivica Kovačević 0
7973. Antun Milošević 02/05/1825 m Božo Eva Petričević 0
7974. Jakob Gregorović 03/05/1825 m Marijan Aga Stivaničević 0
7975. Ivan Vuković 04/05/1825 m Ðuro Đula Mišković 0
7976. Aga Lešić 05/05/1825 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7977. Adam Vuković 05/05/1825 m Ivan Manda Gregorović 0
7978. Šimun Kedačić 07/05/1825 m Antun Terezija Stojanović 0
7979. Mato Kopić 22/05/1825 m Marko Terezija Babić 0
7980. Pavao Vuković 22/05/1825 m Šimun Jozefa Krnić 0 Petrovi
7981. Đuro Verić 24/05/1825 m Antun Manda Knežević 0
7982. Janja Delić 25/05/1825 ž Josip Lucija Lešić 0
7983. Ilija Katušić 27/05/1825 m Antun Franca Knežević 0
7984. Ruža Babić 04/06/1825 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7985. Barbara Stojanović 06/06/1825 ž Adam Aga Čivić 0
7986. Ana Vuković 06/06/1825 ž Vinko Manda Knežević 0
7987. Kata Knežević 16/06/1825 ž Josip Manda Katušić 0
7988. Ivan Knežević 17/06/1825 m Ilija Kata Stojanović 0
7989. Petra Lešić 24/06/1825 ž Ðuro Ruža Verić 0
7990. Barbara Gregorović 26/06/1825 ž Ilija Marija Katušić 0
7991. Pavao Lešić 30/06/1825 m Marko Eva Matić 0
7992. Eva Kedačić 03/07/1825 ž Luka Marija Gregorović 0
7993. Marija Kopić 04/07/1825 ž Božo Terezija Delić 0
7994. Marko Čivić 05/07/1825 m Šimun Đula Krnić 0
7995. Matija Babić 07/07/1825 ž Albert Terezija Katušić 0
7996. Mato Kopić 07/07/1825 m Ivan Kata 0
7997. Ilija Kopić 13/07/1825 m FrancŽaverije Ana Babić 0
7998. Sofija Stojanović 20/07/1825 ž Marko Marija Čivić 0
7999. Antun Knežević 26/07/1825 m Ðuro Genoveva 0
8000. Ana Vuković 26/07/1825 ž Mato Fema 0