Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8101 - 8200 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8101. Ruža Vuković 14/04/1826 ž Mato Dominika Stojanović 0
8102. Manda Petričević 15/04/1826 ž Stanko Ruža Verić 0
8103. Ruža Vuković 15/04/1826 ž Gašpar Aga Bačić 0
8104. Marko Katušić 24/04/1826 m Ðuro Marija Knežević 0
8105. Đula Knežević 24/04/1826 ž Vinko Marija Gregorović 0
8106. Stana Knežević 03/05/1826 ž Šimun Ruža Kopić 0
8107. Marija Babić 06/05/1826 ž Nikola Franca Vuković 0
8108. Ivan Krnić 07/05/1826 m Mato Aga Ilišević 0
8109. Antun Knežević 12/05/1826 m Martin Ana 0
8110. Bono Matić 14/05/1826 m Ivan Stana Čivić 0
8111. Rozalija Stojanović 14/05/1826 ž Mirko Klara Vlaović 0
8112. Petar Knežević 15/05/1826 m Ðuro Delfa Stojanović 0
8113. Antun Kopić 15/05/1826 m Josip Veronika Vincetić 0
8114. Antun Stojanović 20/05/1826 m Ðuro Đula Vuković 0
8115. Barbara Gregorović 21/05/1826 ž Luka Terezija Kopić 0
8116. Mijo Gregorović 22/05/1826 m Antun Ana Vuković 0
8117. Barbara Petričević 23/05/1826 ž Lazar Marija Krnić 0
8118. FrancaRegina Usziak 02/06/1826 ž Ilija Ana Tubel 0
8119. Barbara Biuklić 06/06/1826 ž Martin Franca Gregorović 0
8120. Terezija Vuković 11/06/1826 ž Šimun Kata Kotorac 0
8121. Antun Gregorović 13/06/1826 m Lovro Lucija Lešić 0
8122. Ivan Verić 13/06/1826 m Marko Manda Stivaničević 0
8123. Petar Knežević 19/06/1826 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
8124. Janja Stojanović 22/06/1826 ž Antun Ana Gregorović 0
8125. Ivan Vuković 22/06/1826 m Pavo Uršula 0
8126. Ivan Babić 23/06/1826 m Mato Marija Ergotić 0
8127. Petra Krnić 23/06/1826 ž Marko Sofija Stojanović 0
8128. Ivan Knežević 24/06/1826 m Marijan Eva Verić 0
8129. Đuro Lešić 28/06/1826 m Marko Ana Lučić 0
8130. Pavao Matić 28/06/1826 m Antun Marija Stojanović 0
8131. Petar Verić 29/06/1826 m Mato Uršula Kladarić 0
8132. Ilija Lešić 08/07/1826 m Filip Pola Čivić 0
8133. Kata Lešić 08/07/1826 ž Filip Pola Čivić 0
8134. Manda Babić 10/07/1826 ž Mato Terezija Knežević 0
8135. Terezija Vuković 12/07/1826 ž Bartol Ruža Berkić 0
8136. Ilija Gregorović 13/07/1826 m Antun Terezija Čivić 0
8137. Ilija Biuklić 16/07/1826 m Jakob Marija Vuković 0
8138. Mirko Biuklić 16/07/1826 m Jakob Marija Vuković 0
8139. Klara Katušić 16/07/1826 ž Ðuro Helena Kerparović 0
8140. Manda Katušić 16/07/1826 ž Ðuro Helena Kerparović 0
8141. Manda Knežević 16/07/1826 ž Josip Marta Gregorović 0
8142. Manda Štivić 25/07/1826 ž Martin Barbara Mihić 0
8143. Barbara Vuković 27/07/1826 ž Toma Kata Bunjevac 0
8144. Ignjacije Gregorović 31/07/1826 m Ferdo Petra Lešić 0
8145. Marija Stojanović 12/08/1826 ž Luka Eva Knežević 0
8146. Roko Vuković 13/08/1826 m Antun Marija Kivić 0
8147. Roko Čivić 16/08/1826 m Valentin Eva Vuković 0
8148. Roko Vuković 18/08/1826 m Luka Barbara Mišković 0
8149. Marta Stivaničević 19/08/1826 ž Toma Aga Babić 0
8150. Ivan Gregorović 22/08/1826 m Roko Marta Petričević 0
8151. Barbara Knežević 30/08/1826 ž Ðuro Eugenia 0
8152. Stanislav Miličić 01/09/1826 m Stjepan Stana Lešić 0
8153. Sofija Varzić 01/09/1826 ž Adam Regina Komesarović 0
8154. Marija Krnić 02/09/1826 ž Ðuro Aga Štivić 0
8155. Stanislav Lešić 02/09/1826 m Pavo Terezija Stojanović 0
8156. Franca Verić 04/09/1826 ž Mato Aga Babić 0
8157. Stanislav Lešić 05/09/1826 m Marko Eva Matić 0
8158. Barbara Vuković 06/09/1826 ž Žaverije Pola 0
8159. Janja Vuković 07/09/1826 ž Mijo Ruža Stojanović 0
8160. Lucija Čivić 08/09/1826 ž Adam Ruža Vuković 0
8161. Marija Stojanović 10/09/1826 ž Kazimir Ivica Čivić 0
8162. Luka Vuković 11/09/1826 m Ðuro Đula Mišković 0
8163. Barbara Katušić 12/09/1826 ž Vinko Ana Gregorović 0
8164. Mijo Babić 13/09/1826 m Blaž Marija Gregorović 0
8165. Mijo Kopić 13/09/1826 m Mato Klara Gregorović 0
8166. Mato Štivić 17/09/1826 m Lovro Aga Stojanović 0
8167. Mijo Milošević 18/09/1826 m Ivan Eva Lučić 0
8168. Mijo Štivić 25/09/1826 m Ðuro Manda Krnić 0
8169. Mijo Kedačić 28/09/1826 m Roko Manda Delić 0
8170. Franjo Knežević 30/09/1826 m Jakob Terezija 0
8171. Lucija Katušić 15/10/1826 ž Antun Marija Knežević 0
8172. Jakob Babić 21/10/1826 m Šimun Jozefa 0
8173. Barbara Knežević 22/10/1826 ž Ðuro Terezija Kopić 0
8174. Ruža Knežević 25/10/1826 ž Ðuro Pola Stivaničević 0
8175. Šimun Lešić 28/10/1826 m Roko Lukra Vuković 0
8176. Stanislav Babić 30/10/1826 m Stanko Marija Knežević 0
8177. Martin Knežević 31/10/1826 m Antun Kata Babić 0
8178. Marija Knežević 31/10/1826 ž Marijan Manda Vuković 0
8179. Stanko Vuković 01/11/1826 m Martin Terezija Štivić 0
8180. Martin Stojanović 06/11/1826 m Ferdo Kata Vuković 0
8181. Ivan Čivić 09/11/1826 m Adam Kata Verić 0
8182. Martin Bazić 10/11/1826 m Toma Kata Vuković 0
8183. Martin Knežević 11/11/1826 m Franjo Kata 0
8184. Marta Knežević 11/11/1826 ž Jakob Ana 0
8185. Barbara Babić 15/11/1826 ž Bono Marija 0
8186. Andrija Gregorović 22/11/1826 m Mijo Lucija Kopić 0
8187. Ivan Kopić 22/11/1826 m Gabra Kata Gregorović 0
8188. Andrija Kopić 26/11/1826 m Mijo Manda 0
8189. Barbara Vuković 28/11/1826 ž Luka Marija Knežević 0
8190. Eva Vuković 30/11/1826 ž Ðuro Barbara Čivić 0
8191. Lucija Stojanović 07/12/1826 ž Martin Aga Čivić 0
8192. Lucija Babić 08/12/1826 ž Luka Terezija Stojanović 0
8193. Adam Gregorović 09/12/1826 m Marijan Aga Stojanović 0
8194. Lucija Petričević 10/12/1826 ž Ðuro Aga Kedačić 150
8195. Franjo Mišković 11/12/1826 m Josip Marija Milošević 0
8196. Franjo Stojanović 11/12/1826 m Adam Đula 0
8197. Toma Knežević 16/12/1826 m Ðuro Manda Kopić 0
8198. Toma Babić 17/12/1826 m Marko Marta Knežević 0
8199. Toma Kopić 19/12/1826 m Marijan Đula Mihaljević 0
8200. Marija Katušić 01/01/1827 ž Mato Filipa Gašparović 0