Poljoprivreda


- izračun promjene težine zrna žitarica u odnosu na vlagu -
Težina-Vlaga
Početna težina (t):
Početna vlaga (%):
Završna vlaga (%):Konačna težina (t):
Razlika (t):
paor